ЕКИП

УПРАВИТЕЛ

д-р Ивайло Цанев Цанев

Телефон:

E-mail: mbal-s@abv.bg

Дата на раждане: 11 май 1957

 

Образование и квалификация

2006 – Професионална квалификация „Мениджър” по специалност  „Здравен мениджмънт” (Стопанска академия „Димитър А. Ценов”- гр.Свищов)

1991-  Специалност „Вътрешни болести” (Медицинска академия – гр.София)

1977-1983 - Медицинска академия,  Висш медицински институт  ”Иван П.Павлов” – гр.Пловдив, специалност „Медицина”

 

 Професионална дейност

28.11.2014 – 16.06.2017 „МБАЛ – Бургас“ АД - гр. Бургас, Отделение за продължително лечение - НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕТО

01.11.2013 - „МБАЛ – Бургас“ АД - гр. Бургас, Отделение за продължително лечение – СТАРШИ ЛЕКАР, ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

18.02.2013 – „МБАЛ – Бургас“ АД - гр. Бургас, Отделение за долекуване и продължително лечение – ЛЕКАР, ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

2012 - „МБАЛ-Черноморска“ ООД, гр. Бургас, лекар ординатор в Отделение по вътрешни болести, гастроентерология и пулмология

2011 - "Комплексен онкологичен център- Бургас" ЕООД, гр. Бургас, ординатор в отделение по медицинска онкология

2010 – МБАЛ-Бургас, гр.Бургас - Отделение по кардиология и отделение по ревматология, лекар ординатор

2005- 2010 - НОИ – РУ ”СО” , гр.Бургас – председател на медицинската комисия по контрол на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК в РУ ”СО” – гр.Бургас

2000-2004  -  ДКЦ ”Св.Георги Победоносец”-ЕООД, лекар в кабинет “Вътрешни болести” и председател на ЛКК

1991–2000 – Ординатор във Военна болница – гр.Бургас, Вътрешно отделение

1989–1991 –  Ординатура “Вътрешни болести” във Военномедицинска академия – гр.София

1984-1989 –  военен  лекар в поделения на Българската армия

 

Други умения и компетенции

2011-2012 Курс по английски език

2001-Курс по компютърна грамотност

2001- Курс по английски език

1975- шофьорска книжка – кат.С

 

 

ЛЕКАРИ

1. 

2.

3.

4.

5.

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

САНИТАРИ

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.